Εδώ θα βρείτε αναρτημένο τον ισολογισμό του 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ-2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-2015