Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου  στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού έργου«Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο» προτίθεται να αναθέσει ,  δι’ απευθείας αναθέσεως, μέχρι την Παρασκευή 13/09/2013 (λόγω και του κατεπειγόντως της εκδήλωσης),  σε ανάδοχο για την διοργάνωση της ημερίδας παρουσίασης του έργου με αφορμή την πρώτη συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο.

Συνημμένο το αρχείο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ