Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε το τελευταίο newsletter καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στα πλαίσια του έργου EUREGA!

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1592204605.pdf