Μόλις δημοσιεύτηκε το τελικό newsletter του έργου Co-Create το οποίο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://mailchi.mp/236f3d8b07c8/co-create-newsletter-1403769?e=ebb893ed5c