Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 04/2020 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου LABELSCAPE:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 04/2020 LABELSCAPE