Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 03/2020 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου WINTERMED:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 03/2020 WINTERMED