Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τις ΣΜΕ 01/2021 (έργο WINTERMED) και ΣΜΕ 02/2021 (έργο EUREGA):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 01-2021 WINTERMED

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 02-2021 EUREGA